Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ROAD2KONA z.s. 

Praha - Záběhlice, Boční I 1609/37, PSČ 141 00
IČO    10865284

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 74913 

 (dále jen „poskytovatel“) 

Poskytování tréninků a tréninkových plánů

Poskytovatel nabízí svým klientům tréninky a tréninkové plány, která spočívá v návrhu skupinových a individuálních tréninkových plánů a fyzických tréninků dle rozpisu provozovatele a účast na nich. Dále individuálně dle zvoleného program zahrnují:

  • účast na trénincích
  • vytvoření klientského účtu na road2kona.cz
  • časové členství
  • uložení klientových dat do registračního systému road2kona.cz a jejich zabezpečení a ochrana

Zpracování osobních údajů

Vstupem do registračního systému poskytovatele a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vytvořením klientského účtu klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem řádného poskytnutí on-line služeb, a to v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a e-mail. Identifikace klienta probíhá v rámci registračního systému tak, aby poskytovatel mohl zajistit služby v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování služeb.

Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

Platební podmínky

Odměna za služby je uvedena v rámci registračního systému jako jako cena měsíčního členství dle aktuálního ceníku, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (PayU), nebo platbou na účet poskytovatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží klient bezprostředně po zakoupení kreditů nebo členství na svůj e-mail. Připsáním platby na účet poskytovatele s uvedením variabilního symbolu (číslo registrace) je sjednáno poskytnutí služeb registrovanému klientovi. Po připsání platby na účet poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí druh jeho členství. Po uskutečnění platby obdrží registrovaný klient e-mail s potvrzením úhrady zakoupeného členství na road2kona.cz.

Úhrada za služby uskutečněna jednorázově předem na určitou dobu dle druhu členství, kdy v rámci členství má klient zpřístupněn tréninkový plan a související služby.

Opakované platby

a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných cyklech.

b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby.

c) Částka opakované platby odpovídá vybranému typu opakovaného členství dle aktuálního platného ceníku.

d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná. Výjimkou může být akční nabídka, kdy cena první platby je oproti následujícím platbám výrazně snížena, např. u tzv. "členství na zkoušku”.

e) Opakovaná platba je prováděna v pravidelných cyklech odpovídajících zvolenému typu opakovaného členství.

f) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to po přihlášení klenta do uživatelského ůčtu a následným zrušením opakované platby v sekci "upravit profil - opakované platby".

g) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayU s.a., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayU s.a. 

Klientský účet

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných poskytovatelem bude klientovi vytvořen klientský účet u poskytovatele a klient se stane registrovaným klientem.

Zakoupené časové členství se registrovanému klientovi připisují na jeho klientský účet.

Služby u poskytovatele lze využívat pouze registrovanými klienty. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může poskytovatel tento klientský účet zablokovat a časové členství připsané na tomto účtu budou zneplatněny.

Časové členství

Registrovaný klient je oprávněn založit si časové členství na road2kona.cz uhrazením předem stanovené peněžní částky dle platného ceníku na účet poskytovatele.

V rámci časového členství je klient oprávněn využívat služeb tréninkových plánů dle zvoleného tarifu.

Časové členství nelze prodlužovat pro překážky na straně klienta a to ani z důvodu nemoci.

Akční nabídka

Poskytovatel si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky časového členství mimo rámec platného ceníku.

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky a dále počet kreditů, které si klient v rámci této nabídky může zakoupit, jejich cena a platnost, dále druh členství a jeho doba trvání.

Podmínky stornování

Klient se může odhlásit z vybraného programu a ukončit členství vždy k nadcházejícímu měsíci přes klientský účet zrušením opakované platby.

Pozastavení členství je možné řešit individuálně přes emailovou adresu info@road2kona.cz

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zvláštní ustanovení

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci tréninků dle tréninkového plánu na road2kona.cz vlastním přičiněním způsobí.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek registračního systému. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy činí registraci do systému.